Lehké střešní systémy, odvodňovací systémy, větrné korouhve, oplášťování budov a hal, zateplovací systémy, fasádní omítkoviny a barvy, interiérové barvy, sanace a ochrana betonových staveb  
 
Stomix - http://www.stomix.cz

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - STOMIX

Společnost STOMIX® se již od svého založení opírá o výrobní strategii postavenou na kvalitních zateplovacích systémech (ETICS). Této kvalitě podřídila nejen přísný výběr dodavatelů surovin, výstupní kontrola, výzkum a vývoj, nové výrobní technologie, ale hlavně celou organizaci společnosti. V případě zateplovacích systémů hraje nejdůležitější roli samotná aplikace, respektive um stavební firmy, která toto zateplování provádí. Proto všichni zákazníci od naší společnosti dostanou nejen samotný výrobek, ale hlavně odborný servis a bezplatnou pomoc při samotné realizaci. O tom, že tato cesta pomáhá zákazníkům ušetřit daleko více nákladů vložených do vytápění než neodborný nákup ve stavebninách, není třeba dále hovořit

Zateplovací systémy

Správný výběr zateplovacího systému a jeho složení není věcí náhody. Je nutné posoudit nejen samotnou stavbu (velikost, umístění, využití, ...), ale také stávající povrchovou úpravu (přídržnost, vlhkost, salinitu, pevnost, znečištění, …). Je nutné vybrat si také správnou stavební firmu, která zateplení budovy provede podle montážních pokynů dodavatele zateplovacích systémů

stomixTHERM®alfa
je systém dodatečné tepelné izolace fasád s izolačními deskami na bázi polystyrénu.

Výhody:
  • Příznivá cena
  • Nízká pracnost při provádění
  • Minimální přitížení konstrukce
stomixTHERM®beta
je systém dodatečné tepelné izolace fasád s izolačními deskami na bázi minerálních vláken.

Výhody:
  • Výrazně lepší difúzní vlastnosti
  • Použití bez požárně technických omezení - možno použít i ve výškách nad 22,5 m

Zateplovací systémy - detail

Ceník firmy Stomix
 
webdesign: jana bačíková